Przetarg na remont galerii komunikacyjnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach ogłasza przetarg na remont galerii komunikacyjnej przy pawilonie handlowym przy ul. Konopnickiej 5 w Kielcach.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 24 września 2014 r. o godz. 10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 24.09.14 r. do godz. 9.

Ogłoszenie o przetadgu