Nowy składnik opłaty czynszowej

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony zostanie nowy składnik opłaty czynszowej na terenie osiedla Bocianek. Zapłacimy więcej o 4 gr/m².


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr 34/2014 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2014 r wprowadzony został dodatkowy składnik do opłaty czynszu.

Stawka została ustalona na poziomie 0,04 zł/m² miesięcznie i obowiązywać będzie od 01.01.2015 r.
Opłata stanowi pokrycie kosztów utrzymania czystości na terenie mienia wspólnego osiedla oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Nowy wymiar opłat czynszowych zostanie dostarczony do skrzynek pocztowych w miesiącu styczniu 2015 r, po dokonaniu rozliczenia wody.