Będzie więcej patroli

Na terenie osiedla Bocianek bę­dzie więcej policyjnych patroli, a funkcjonariusze będą pilnowali porządku nie tylko obok bloków, będą także wchodzić do klatek schodowych. Takie zapewnienia padły pod­czas spotkania władz spółdzielni i mieszkańców osiedla z przedstawicielami policji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKilkanaście osób wzięło udział w spot­kaniu na temat bezpieczeństwa na tere­nie naszego osiedla, które odbyło się 5 lutego w siedzibie Spółdzielni Mieszka­niowej Bocianek przy ul. Konopnickiej 5 w Kielcach.

Na spotkanie z władzami spółdzielni i mieszkańcami przybyli: starszy aspirant Mariusz Jończyk i sierżant sztabowy Ro­bert Wiaderek, obaj z I Komisariatu Poli­cji w Kielcach.

UCIĄŻLIWY SĄSIAD

Zgromadzeni na spotkaniu mieszkań­cy poruszyli kilka nurtujących ich prob­lemów. Skarżyli się między innymi na jednego z lokatorów w bloku przy ul. Ko­nopnickiej. Ludzie twierdzili, że urządza on libacje alkoholowe, a nadto jest agre­sywny wobec współmieszkańców bloku.

DLA NICH TO NIC NOWEGO

Przybyli na spotkanie przedstawiciele policji poinformowali zebranych, że nie jest to dla nich sprawa nowa i że codzien­nie stykają się z takimi sytuacjami na wszystkich kieleckich osiedlach mieszkaniowych. Zapewnili jednocześnie, że zajmą się zgłoszonym problemem.

OBIECALI WIĘCEJ PATROLI

Mundurowi zapowiedzieli również, że będzie więcej patroli na naszym osiedlu oraz że policjanci będą częściej zaglą­dać do klatek schodowych.

W związku z tym zwrócili się z apelem do mieszkańców osiedla, by na prośbę mundurowych otwierali drzwi do klatek schodowych.

Po spotkaniu mieszkańcy bloku przy ul. Konopnickiej napisali do władz Spół­dzielni Mieszkaniowej Bocianek skargę zbiorową na zachowanie lokatora, o któ­rym była mowa.

– Przekazaliśmy pismo mieszkań­ców policji z prośbą o pilne zajęcie się tą sprawą – informuje prezes spółdzielni Eryk Wilkoński.