28 maja odbędzie się Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek odbędzie się 28 maja w czwartek o godz. 17 w Hotelu Kongresowym (biurowiec Exbud-Skanska).


WalneWalne Zgromadzenie zgodnie z ustawą musi się odbyć do końca czerwca. W trakcie tegorocznego zebrania przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za 2014 rok.
– Zapraszam mieszkańców osiedla do udziału w zgromadzeniu. Jak co roku będą podejmowane uchwały, spółdzielcy będą mogli składać także wnioski zadań do realizacji przez zarząd – mówi Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Co ważne, podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia będzie uchwalany zmieniony statut, który jest najważniejszym dokumentem, na podstawie którego funkcjonuje cała spółdzielnia. Szczegółowy program obrad Walnego Zgromadzenia będzie dostarczony do skrzynek pocztowych członków spółdzielni, wywieszony na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych, oraz w siedzibie spółdzielni.