Uwaga! Zmiana harmonogramu odczytu wodomierzy

Wprowadzone zostały zmiany w harmonogramie odczytu wodomierzy. Prezentujemy aktualny plan.

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach informują, że w miesiącu maju odczytywane będą wyniki wskazań wodomierzy w mieszkaniach na terenie osiedla Bocianek. Poniżej znajduje się aktualny harmonogram odczytów.

Adres Data odczytu Godziny odczytu tel. osoby odczytującej
Gałczyńskiego 1 26.05.2015 13:00-20:00 608800563
Gałczyńskiego 2 27.05.2015 9:00-20:00 608800563
Gałczyńskiego 3 27.05.2015 11:30-20:00 608800563
Gałczyńskiego 4 26.05.2015 16:00-17:30 501485181
Gałczyńskiego 5 27.05.2015 15:30-18:00 501485181
Gałczyńskiego 6 27.05.2015 9:00-20:00 501485181
Gałczyńskiego 8 27.05.2015 11:00-20:00 501485181
Kasprowicza 1 25.05.2015 9:00-20:00 608800563
Kasprowicza 3 25.05.2015 11:30-20:00 608800563
Staffa 1 29.05.2015 16:30-18:00 501485181
Staffa 3 26.05.2015 9:00-20:00 501485181
Staffa 4 29.05.2015 11:00-20:00 501485181
Staffa 5 26.05.2015 11:00-20:00 501485181
Staffa 6 29.05.2015 9:00-20:00 501485181
Staffa 8 26.05.2015 19:00-20:00 504106380
Konopnickiej 1 27.05.2015 18:15-19:00 504106380
Konopnickiej 3 27.05.2015 16:30-18:30 504106380
Konopnickiej 7 25.05.2015 16:30-19:15 504106380
Konopnickiej 9 27.05.2015 16:30-18:30 504106380
Konopnickiej 11 26.05.2015 9:00-20:00 608800563
Norwida 1 27.05.2015 18:30-20:00 504106380
Norwida 2 29.05.2015 19:00-20:00 504106380
Norwida 3 25.05.2015 15:30-16:30 504106380
Norwida 4 29.05.2015 17:00-19:00 504106380
Norwida 6 29.05.2015 15:30-17:30 504106380
Wyspiańskiego 1 27.05.2015 15:30-16:30 504106380
Wyspiańskiego 1A 27.05.2015 15:30-16:30 504106380
Wyspiańskiego 3 28.05.2015 15:00-16:30 504106380
Wyspiańskiego 4 27.05.2015 19:30-20:30 504106380
Wyspiańskiego 5 25.05.2015 19:00-20:00 504106380
Wyspiańskiego 6 26.05.2015 17:00-19:00 504106380
Wyspiańskiego 8 26.05.2015 15:30-17:30 504106380