Absolutorium dla zarządu

Dziś (28 maja) o godz. 17 w Hotelu Kongresowym rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia Członków naszej spółdzielni. 

DSC_0458Jednym z ważniejszych punktów dzisiejszych obrad było udzielenie absolutorium dla członków zarządu spółdzielni za miniony rok. Wszyscy otrzymali absolutorium.

Walne Zgromadzenie wprowadziło także zmiany do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Zdecydowano również o sposobie podziału nadwyżki budżetowej za rok 2014.

Więcej informacji na temat Walnego zgromadzenia już wkrótce na www.smbocianek.pl oraz w najbliższym wydaniu “Echa Bocianka”.