Nowy statut spółdzielni

Nowy statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek został uchwalony podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 maja 2015 r.

Statut, to jeden z najważniejszych dokumentów spółdzielni. Określaj zasady jej funkcjonowania i uprawnienia poszczególnych organów. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Czytaj statut