Terminy wywozu odpadów z osiedla Bocianek

Kiedy z osiedla Bocianek odbierane są śmieci niesegregowane, kiedy makulatura, szkło czy butelki PET a kiedy stare meble, dywany, itp.? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie państwo w poniższym wykazie.

smieci

1. Odpady komunalne (obierki, odpadki z jedzenia, skórki, fusy, odpady higieniczne) odbierane są z czarnych pojemników w każdy poniedziałek, środę, piątek.
2. Odpady selektywne (gazety, książki, butelki PET, plastiki, folie, opakowania stalowe, kartony) odbierane są z żółtych pojemników w każdy czwartek miesiąca.
3. Odpady szklane (butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach) odbierane są z zielonych pojemników w III kwartale następująco: 1, 15, 29 lipca; 12, 26 sierpnia; 9, 23 września.
4. Odpady wielkogabarytowe (meble, wózki, dywany, umywalki, okna, lustra)
odbierane są minimum raz w miesiącu w terminie określonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami (23 lipca, 13 sierpnia), lub częściej po zgłoszeniu przez pracownika GZM takiej potrzeby.
W/w odpady wielogabarytowe składowane są w wyznaczonym miejscu na terenie parkingu strzeżonego przy ul. Konopnickiej. Drobny sprzęt wystawiony przed altanę śmietnikową jest zabierany codziennie i przewożony przez firmę zewnętrzną na parking.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (chłodziarki, pralki, odkurzacze, komputery, telefony, kalkulatory, radia, telewizory) wielkogabarytowy może być bezpłatnie odebrany z domu po złożeniu zamówienia na numer telefonu
22 22 333 00.
W momencie zakupu nowego sprzętu użytkownik ma prawo oddać zużyty w ilości nie większej niż kupowany przez niego nowy, w punkcie sprzedaży.
Na terenie miasta prowadzone są akcyjne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.
Wystawiony na ulicę sprzęt odbierany jest przez uprawnione firmy w wyznaczonym terminie, po uprzednim wywieszeniu ogłoszeń na klatkach schodowych.
6. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, akumulatory, papier, szkło, trawę można oddawać do „Odrzutowni” przy ul. Magazynowej 3 w Kielcach od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00,
tel. 609 322 123.
7. Broszury informacyjne jak prawidłowo segregować odpady, można pobierać w siedzibie Spółdzielni oraz w Urzędzie Miasta Kielce.