Archive for 18 września 2015

Turniej piłkarski na 25-lecie spółdzielni

Turnieje piłkarskie z okazji 25-lecia istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek odbędą się w sobotę 26 września. Udział w nich mogą wziąć dzieci, młodzież oraz dorośli.

Read more

Centrum Kultury Bocianek nie będzie

Walne Zebranie Członków naszej spółdzielni nie udzieliło zgody na realizację planu pozyskania funduszy unijnych i budowę Centrum Kultury i Sztuki Bocianek wraz z parkingiem wielopoziomowym.

Read more