Nie daj się oszukać!

– Nie pozwólcie na to, by ktoś Was oszukał metodą “na wnuczka” – apelują policjanci. Mundurowi radzą jednocześnie co robić by nie stać się ofiarą.na wnuczka
Podawanie się za krewnych, pracowników różnych instytucji, firm usługowych, obcokrajowców, którzy znaleźli się w krytycznej sytuacji w naszym kraju czy organizacji pozarządowych to najczęściej stosowana przez oszustów metoda, których ofiarami padają starsi lub samotnie mieszkający ludzie.
Często, aby uniknąć zagrożenia wystarczą zwykłe środki ostrożności, przypominamy je:
 • nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, spójrz przez wizjer i zapytaj, kto i po co przyszedł;
 • jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku , administracji ,elektrowni czy gazowni ,bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Was kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś aby osoba podała numer telefonu najlepiej stacjonarny instytucji, która reprezentuje celem potwierdzenia celu przybycia;
 • jeśli musisz kogoś wpuścić ,nie zostawiaj go ani na chwilę samego
  w mieszkaniu; najlepiej ,żeby towarzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny;
 • nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów; transakcje takie zawieraj w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty; jeśli jest to możliwe przed podpisaniem skonsultuj się
  z kimś z rodziny;
 • Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;
 • mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym;
 • Nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych , numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy członków rodzin.
 • Policjanci nigdy nie przyjmują pieniędzy i nie pośredniczą w przekazywaniu pieniędzy komukolwiek.
Zastosowanie się do tych kilku rad pozwoli uniknąć sytuacji stania się ofiarą przestępstwa.
Policjanci Komisariatu Policji I w Kielcach