Informacja o zadłużeni? Nie przez telefon!

Przypominamy, że w myśl obowiązujących przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, informacje takie jak zadłużenie lokalu, wynik rozliczenia ciepła itp. nie mogą być udzielane bez potwierdzenia danych personalnych pytającego.


GIODO

W związku z obowiązkiem przestrzegania przez Spółdzielnię Mieszkaniową Bocianek przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych, informujemy, że informacje objęte ochroną danych będą udzielane wyłącznie osobom uprawnionym.

Wobec powyższego osoby, które chcą uzyskać informacje dotyczących m.in.:

–     wysokość czynszu,

–     zadłużenie na lokalu,

–     wynik rozliczenia wody i ciepła,

–     inne dane dotyczące lokalu,

proszone są o stawiennictwo w siedzibie Spółdzielni, z dowodem tożsamości umożliwiający potwierdzenie ich uprawnienia do informacji chronionej.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek