Dyżury członków Rady Nadzorczej

Informujemy, że członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek pełnią dyżury w budynku spółdzielni.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

w S.M. „Bocianek” w Kielcach ul. Konopnickiej 5.

od 2 czerwca 2016r. do 2 marca 2017r.

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w R.N.

Data dyżuru

1

Józef Binkowski

Z-ca Przew.

Rady Nadzorczej

07.07.2016r.

16°° – 17°°

2

Zieliński Jan

Koordynator ds. Rad Nieruchomości

04.08.2016r.

16°° – 17°°

3

Szczodra Zofia

Przew. Kom. Rewizyjnej

01.09.2016r.

16°° – 17°°

4

Kamiński Wiesław

Przew. Kom. GZM

06.10.2016r.

16°° – 17°°

5

Nowak Alicja

Sekretarz R.N

03.11.2016r.

16°° – 17°°

6

Nawrot Krzysztof

Członek Kom GZM

01.12.2016r.

16°° – 17°°

7

Kruk Przemysław

Członek. Kom. Rewizyjnej

05.01.2017r.

16°° – 17°°

8

Pacan Regina

Członek Kom. Rewizyjnej

02.02.2017r.

16°° – 17°°

9

Dudek Dariusz

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

02.03.2017r.

16°° – 17°°