Harmonogram odczytu wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek informuje iż w maju będą wykonywane odczyty wskazań wodomierzy. Oto harmonogram.

Adres
Data odczytu
Godziny odczytu
tel. osoby odczytującej
Gałczyńskiego 1
31.05.2016
13:00-20:00
608800563
Gałczyńskiego 2
01.06.2016
9:00-20:00
608800563
Gałczyńskiego 3
01.06.2016
11:30-20:00
608800563
Gałczyńskiego 4
31.05.2016
16:00-17:30
501485181
Gałczyńskiego 5
01.06.2016
15:30-18:00
501485181
Gałczyńskiego 6
01.06.2016
9:00-20:00
501485181
Gałczyńskiego 8
01.06.2016
11:00-20:00
501485181
Kasprowicza 1
30.05.2016
9:00-20:00
608800563
Kasprowicza 3
30.05.2016
11:30-20:00
608800563
Staffa 1
30.05.2016
16:30-18:00
501485181
Staffa 3
31.05.2016
9:00-20:00
501485181
Staffa 4
30.05.2016
11:00-20:00
501485181
Staffa 5
31.05.2016
11:00-20:00
501485181
Staffa 6
30.05.2016
9:00-20:00
501485181
Staffa 8
31.05.2016
19:00-20:15
504106380
Konopnickiej 1
03.06.2016
18:15-20:00
504106380
Konopnickiej 3
03.06.2016
16:30-18:30
504106380
Konopnickiej 7
31.05.2016
16:30-19:15
504106380
Konopnickiej 9
30.05.2016
16:30-18:30
504106380
Konopnickiej 11
31.05.2016
9:00-20:00
608800563
Norwida 1
01.06.2016
19:00-20:15
504106380
Norwida 2
30.05.2016
18:15-20:00
504106380
Norwida 3
31.05.2016
15:30-16:30
504106380
Norwida 4
01.06.2016
17:00-19:00
504106380
Norwida 6
01.06.2016
15:30-17:30
504106380
Wyspiańskiego 1
03.06.2016
15:30-16:30
504106380
Wyspiańskiego 1A
30.05.2016
15:30-16:30
504106380
Wyspiańskiego 3
31.05.2016
16:30-18:30
504106380
Wyspiańskiego 4
31.05.2016
15:30-16:30
504106380
Wyspiańskiego 5
31.05.2016
18:30-20:00
504106380
Wyspiańskiego 6
01.06.2016
17:00-19:00
504106380
Wyspiańskiego 8
01.06.2016
15:30-17:30
504106380