Godziny pracy spółdzielni 30 grudnia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach informuje, że w dniu 30 grudnia b.r. (piątek) biuro spółdzielni i kasa spółdzielni czynne będą do godziny 12.00