Czad-nie daj się zabić!

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek przypominają o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych i piecyków gazowych.