Przetarg na wynajem lokali

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w pawilonie przy ul. Konopnickiej 5.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionych lokali użytkowych:

  • Lokal o pow. 20,52 m2 usytuowany w parterze pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 5.

  • Lokal o pow. 20,00 m2 usytuowany na piętrze pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 5.

  • Lokal o pow. 36,00 m2 usytuowany na piętrze pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 5.

  1. Oferty z proponowaną kwotą w zł brutto za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego” należy składać w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 1 do dnia

20 marca 2017 r. do godz. 10:00.

  1. Najwyżej ocenione będą oferty z najwyższą ceną wynajmu lokalu.

  2. Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

  3. Przetarg może być unieważniony lub odwołany bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Konopnickiej 5 w pokoju nr 6 oraz pod nr telefonu 41 332 24 41.