Walne Zgromadzenie – relacja

Na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w czwartek, 29 czerwca, wybrano nowy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”. W kadencji 2017-2020 będzie zasiadać w niej tylko dwóch dotychczasowych członków – Przemysław Kruk i Wiesław Kamiński. 

Obrady Walnego Zgromadzenia odbyły się w sali konferencyjnej Hotelu Kongresowego w Kielcach. Przybyło na nie ponad 200 osób – członków spółdzielni, a trwały od godziny 17 do około 22. Tak wysoka frekwencja nie dziwiła, bo podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do Rady Nadzorczej.

Ze względu na dwukadencyjność w zasiadaniu w radzie, nie mogło do niej kandydować aż pięciu z dziewięciu dotychczasowych członków. Spore zmiany były więc pewne, a istniało niemałe prawdopodobieństwo, że skład rady zmieni się w całości.

– To będą przełomowe wybory. Między innymi z tego powodu, że na kolejną kadencję członkami nie mogą być aktualni przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, a także sekretarz. Dlatego apeluję o rozsądne decyzje i głosowanie, bo wybieramy tych, którzy będą nadzorowali, kontrolowali i wytyczali kierunki działań Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” – podkreślił na początku obrad Dariusz Dudek, który w tym momencie z funkcją przewodniczącego właśnie się żegnał.

W wyborach do Rady Nadzorczej na lata 2017-2020 kandydowały 24 osoby. Byli to: Adam Arendarski, Mirosław Buczkowski, Czesław Czechowski, Włodzimierz Czerw, Aneta Ćwiek, Marcin Drozdowski, Józef Kaczmarczyk, Wiesław Kamiński, Michał Korbiński, Przemysław Kruk, Tadeusz Kruk, Zbigniew Kwieciński, Danuta Michta, Zdzisław Molenda, Krzysztof Nawrot, Andrzej Nowak, Regina Pacan, Wojciech Paw, Artur Pękala, Michał Piskorzewski, Ewa Piwowarczyk, Magdalena Stefańska, Grzegorz Zając i Stanisław Żmijski. Najstarszym pretendentem był 83-letni Włodzimierz Czerw, najmłodszym 38-letni Przemysław Kruk.

Na pretendentów, których pokrótce przedstawiono, głosowało nieco ponad 200 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”. Każda mogła oddać maksymalnie dziewięć głosów (bo tylu wybierano członków rady), a więc poprzeć dziewięciu kandydatów.

Głosowanie trwało ponad godzinę. Zdecydowane poparcie uzyskała Aneta Ćwiek – zebrała 153 głosy. W składzie Rady Nadzorczej znaleźli się także Przemysław Kruk (100 głosów), Mirosław Buczkowski (98), Danuta Michta (92), Ewa Piwowarczyk (91), Michał Piskorzewski (88), Wiesław Kamiński (85), Michał Korbiński (81) i Zdzisław Molenda. Ostatni kandydat dostał się do rady po dogrywce. Najpierw uzyskał 80 głosów, tyle samo co Artur Pękala. W drugim głosowaniu poparło go 87 osób, a kontrkandydata – 81.

Ze starego składu rady pozostały tylko dwie osoby – Wiesław Kamiński i Przemysław Kruk.

– Wyborom zawsze towarzyszą emocje, ale akurat te przebiegły spokojnie, co cieszy. Dziękuję mieszkańcom za uczestnictwo w nich. W składzie nowej Rady Nadzorczej znalazło się wiele osób młodych – skomentował na gorąco wybory Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach.