Przetarg na sprzedaż mieszkania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach ogłasza

przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

 1. Przedmiot przetargu:

 • Lokal mieszkalny: nr 16

 • Ulica: Staffa 5

 • Miejscowość: Kielce

 • Powierzchnia użytkowa: 42,00 m2

 • Powierzchnia przynależna: piwnica 3,80 m2

 • Lokalizacja w budynku: parter

 • Pomieszczenia: przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.

 1. Przetarg przeprowadzony będzie w formie ustnej licytacji odbywającej się publicznie w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

 2. Cena wywoławcza: 144 615 zł

 3. Wadium w wysokości 14 500 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 33 2030 0045 1110 0000 0026 5970 do dnia 21 sierpnia 2017 r.

 4. Spółdzielnia zwraca wadium licytantom z wyjątkiem nabywcy w terminie 3 dni od przetargu.

 5. Przetarg może być unieważniony lub odwołany przez Zarząd Spółdzielni, bez podania przyczyny.

 6. Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy

ul. M. Konopnickiej 5 w pokoju nr 6 oraz pod nr telefonu 41 332 24 41.