Spotkanie z Radami Nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach spotkał się z przedstawicielami Rad Nieruchomości. Celem zebrania była analiza wprowadzenie dodatkowych prac do tegorocznego planu remontów.

Pierwotnie tegoroczny plan remontów zakładał wykonanie tylko niezbędnych robót. Zarząd spółdzielni chciał bowiem oszczędzać pieniądze na planowaną termomodernizację osiedla. Kilka miesięcy temu w przeprowadzonej ankiecie mieszkańcy Bocianka wyrazili jednak pogląd, iż nie chcą aby docieplać bloki jeśli ma się to wiązać z koniecznością podniesienia czynszu. Wyrazili jednocześnie opinię, iż chcą, aby władze spółdzielni kontynuowały dotychczasowy sposób prowadzenia remontów na terenie osiedla.

– W związku z taką wolą mieszkańców przygotowaliśmy korektę tegorocznego planu remontów dopisując do niego remonty balkonów, wymianę poziomów wodnych i wiele innych pozycji – mówi Paweł Kubicki, zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach.

Podczas spotkania, przedstawiciele Rad Nieruchomości zaaprobowali przedłożone zmiany w planie remontów.

Na zebraniu poruszono także temat ewentualnej likwidacji piecyków gazowych i doprowadzenia do bloków ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej.