Pocztówkowy zawrót głowy

Kilkadziesiąt prac wpłynęło na konkurs ogłoszony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Bocianek. Uczestników zapraszamy po nagrody.

Kilka tygodni temu Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach ogłosiła konkurs na projekt kartki świątecznej – pocztówki oraz projekt kalendarza na 2018 rok. Na konkurs wpłynęły 32 prace w tym 28 projektów pocztówek i cztery projekty kalendarzy.

– Wybór jednej – najładniejszej pracy był niemożliwy, ponieważ każdy projekt jest piękny i na swój sposób wyjątkowy, dlatego jury postanowiło nagrodzić wszystkich autorów – mówi Paweł Kubicki, zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach.

W zawiązku z powyższym zapraszamy uczestników konkursu o zgłaszanie się po odbiór nagród w środę 6 grudnia w godzinach 14 – 15 oraz w czwartek 7 grudnia w godz. 14-16.