Zebranie mieszkańców Nowego Bocianka

Zebranie właścicieli mieszkań w blokach przy ul. Wyspiańskiego 1E oraz 1D odbędzie się w pod koniec lutego. Członkowie wspólnoty muszą zdecydować kto ma zarządzać ich blokami.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach działając w oparciu o przepisy art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.) zwołuje Zebranie Właścicieli Lokali (Wspólnoty Mieszkaniowej).

Zebranie właścicieli mieszkań w bloku przy ul. Wyspiańskiego 1E odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna) przy ulicy M. Konopnickiej 5 w Kielcach.

Zebranie właścicieli mieszkań w bloku przy ul. Wyspiańskiego odbędzie się 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 18:30 w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna) przy ulicy M. Konopnickiej 5 w Kielcach.

Informacja o porządku Zebrania Wspólnoty znajduje się w skrzynkach listowych właścicieli mieszkań.

Osoby które nie będą mogły wziąć udziału w zebraniu mogą wysłać na nie swojego przedstawiciele, udzielając mu wcześniej stosownego pełnomocnictwa.