Licytacja mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż mieszkania w bloku przy ulicy Wyspiańskiego 6 w Kielcach.

1. Przedmiot przetargu:

• Lokal mieszkalny: nr 53

• Ulica: Wyspiańskiego 6

• Miejscowość: Kielce

• Powierzchnia użytkowa lokalu: 50,20 m2

• Powierzchnia przynależna: piwnica 6,50 m2

• Lokalizacja w budynku: parter

• Pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.

2. Przetarg przeprowadzony będzie w formie ustnej licytacji odbywającej się publicznie w dniu

20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

3. Cena wywoławcza: 162 000 zł

4. Wadium w wysokości 16 200 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 33 2030 0045 1110 0000 0026 5970 do dnia 19 czerwca 2018 r.

5. Spółdzielnia zwraca wadium licytantom z wyjątkiem nabywcy w terminie 3 dni od przetargu.

6. Przetarg może być unieważniony lub odwołany przez Zarząd Spółdzielni, bez podania przyczyny.

7. Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 5 w pokoju nr 6 oraz pod nr telefonu 41 332 24 41.