2 listopada – Spółdzielnia nie pracuje

U W A G A
Dzień 2 listopada 2018 r. (piątek) jest w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” dniem wolnym od pracy.
Konserwatorzy pełnią dyżur jak w dzień wolny od pracy.