W wigilię spółdzielnia nieczynna

U W A G A
Dzień 24 grudnia 2018 r.
(poniedziałek – Wigilia)
jest w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”
dniem wolnym od pracy.
 
Konserwatorzy pełnią dyżur
jak w dzień wolny od pracy.