Członkowie Rady Nadzorczej czekają na mieszkańców

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek kontynuują swoje dyżury zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Przedstawiamy harmonogram.
Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej naszej spółdzielni pełnią dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca, podczas których czekają na mieszkańców, ich uwagi i propozycje w sprawie funkcjonowania osiedla.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
w S.M. „Bocianek” w Kielcach ul. Konopnickiej 5.
od marca 2019 r. do listopada 2019 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w R.N.

Data dyżuru

1

Pękala Artur

Członek

Komisji GZM

7 marzec 2019r.

16°° – 17°°

2

Ćwiek Aneta

Członek Komisji Rewizyjnej

4 kwiecień 2019r.

16°° – 17°°

3

Kamiński Wiesław

Przewodniczący Rady Nadzorczej

9 maj 2019r.

16°° – 17°°

4

Korbiński Michał

Członek Kom GZM

6 czerwiec 2019r.

16°° – 17°°

5

Kruk Przemysław

Przew. Kom. Rewizyjnej

4 lipiec 2019r.

16°° – 17°°

6

Michta Danuta

Członek Komisji Rewizyjnej

1 sierpień 2019r.

16°° – 17°°

7

Molenda Zdzisław

Z-ca Przew. Rady Nadzorczej

5 wrzesień 2019r.

16°° – 17°°

8

Piskorzewski Michał

Przew. Kom. GZM

3 październik 2019r.

16°° – 17°°

9

Piwowarczyk Ewa

Sekretarz R.N.

7 listopad 2019r.

16°° – 17°°