Termomodernizacja to konieczność

W związku z coraz bardziej widoczną potrzebą przeprowadzenia termomodernizacji bloków na terenie osiedla (bez Nowego Bocianka) Zarząd Spółdzielni „Bocianek” wspólnie z Radą Nadzorczą podjął decyzję o rozpoczęciu tych prac od 2020 roku.

Konieczność przeprowadzenia tego zadania wynika z coraz gorszego stanu technicznego elewacji (liczne pęknięcia, odpadanie tynku, przemarzanie w narożach mieszkań na IV p.), balkonów, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich oraz odgromienia budynków. W obecnej sytuacji, przy znacznym wzroście cen materiałów budowlanych oraz kosztów robocizny, a także postępującą degradacją budynków dalsze prowadzenie gospodarki remontowej na dotychczasowych zasadach staje się niemożliwe i nieracjonalne.

KOSZTOWNE ZADANIE

Niestety zrealizowanie tak dużego zadania wiąże się z wydatkowaniem bardzo dużych środków, których Spółdzielnia obecnie nie posiada. Według stawek z przetargów, które odbyły się na innych osiedlach w chwili obecnej obowiązuje stawka ok.260 zł/m2 za całość robót termomodernizacyjnych (w tym: zerwanie docieplenia, nowe ocieplenie, obróbki blacharskie, balkony, wymiana parapetów) i co roku wzrasta ona o prawie 20%. Po zastosowaniu w wyliczeniach takiej stawki koszty termomodernizacji bloków na naszym osiedlu będą wynosić od ok. 630 000 zł za bloki 4 klatkowe do 1 300 000 zł za bloki 10-klatkowe.

DWIE DROGI DO REALIZACJI

Z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd analiz wynika, że termomodernizację można zrealizować na dwa sposoby. Pierwsza metoda to wykonywanie remontów ze środków własnych zgromadzonych na funduszach remontowych poszczególnych budynków, przy czym prace realizowane byłyby etapami (co rok lub co dwa lata remont pojedynczej ściany) przez około 10 lat w miarę posiadanych środków. Druga droga to pożyczenie pieniędzy na realizację, w takiej ilości, która zapewniłaby całkowite docieplenie bloku w ciągu 1 roku, a przez następnych 10 do 15 lat następowałaby spłata kredytu.

SPÓŁDZIELNIE BEZ UNIJNYCH DOTACJI

Według informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego obecnie w naszym województwie spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą skorzystać z żadnych unijnych dotacji. JEST MOŻLIWOŚĆ POŻYCZKI Kolejnymi podmiotami ,do których Spółdzielnia się zwróciła są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Bank Gospodarstwa Krajowego które aktualnie przyjmują wnioski o udzielenie pożyczki z oprocentowaniem 3% (spłata pożyczki do 15 lat, pożyczka do 95% kosztów kwalifikowanych oraz przy regularnych wpłatach na koniec istnieje możliwość umorzenia do 15%).

NIEZBĘDNY WZROST STAWKI FUNDUSZU REMONTOWEGO

Na podstawie przygotowanych dokumentów i przeprowadzonej na ich podstawie analizy okazało się, że fundusz remontowy, który obowiązuje w Spółdzielni tj. 0,80 zł/m2 jest za niski, aby Spółdzielnia uzyskała pożyczkę gwarantującą wykonanie termomodernizacji we wszystkich budynkach. Wówczas będzie się to wiązało z podjęciem decyzji o podniesieniu w/w funduszu.

JAK ROBIĄ TO INNI

W innych Spółdzielniach wykonujących termomodernizację przyjęte są różne warianty finansowania robót. I tak jedna spółdzielnia skorzystała z pożyczki WFOŚ i GW, inna przesuwa środki funduszu remontowego z jednego bloku na drugi w formie wewnętrznej pożyczki, powodując okresowe zadłużenie na funduszu remontowym. Niezależnie od przyjętej metody we wszystkich Spółdzielniach najpierw podwyższany jest czynsz, aby uzbierać środki na rozpoczęcie robót, a następnie są one realizowane stopniowo tj: w miarę posiadanych środków. Niezależnie od wybranej metody w Spółdzielniach wykonujących termomodernizację fundusz remontowy, w zależności od szybkości realizacji zadania waha się pomiędzy 1,45 a 3,00 zł/m2, a więc jest znacznie wyższy od obowiązującej na Bocianku stawki.

WAŻNA ANKIETA

Do mieszkańców osiedla trafiły już ankiety z prośbą o informację, który wariant prowadzenia termomodernizacji będzie lepszy. Wyniki ankiety pozwolą Zarządowi Spółdzielni na szczegółowe przedstawienie tego tematu podczas Walnego Zgromadzenia, które przyjmie ostateczne kierunki działania.

Uwaga! Jutro 8 maja w godz. 16-18 pracownice spółdzielni będą zbierały od mieszkańców osiedla powyższe ankiety. Osoby, których nie będzie w tym czasie w mieszkaniu proszone są o pozostawienie ankiety u sąsiada lub dostarczenie jej do biura spółdzielni przy ul. Konopnickiej 5.