Echo Bocianka – nowe wydanie

Ukazał się kolejny numer naszego kwartalnika “Echo Bocianka”. Zachęcamy do lektury.

Gazeta będzie dystrybuowana tuż po weekendzie. Na początku przyszłego tygodnia każdy członek Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek znajdzie ja w swojej skrzynce pocztowej.

W najnowszym wydaniu naszego kwartalnika znajdziecie Państwo szereg ciekawych informacji. Znakomita część gazety poświęcona została problemom które będą tematem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (11 czerwca 2019 r.).

Zachęcamy do lektury. Pismo jest dostępne także w wersji elektronicznej na stronie spółdzielni www.smbocianek.pl