Nowy program obrad WZ

Publikujemy nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Ponieważ wpłynęły nowe wnioski oraz projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, uzupełniony został porządek obrad WZ, który prezentujemy poniżej.
Przypominamy, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek odbędzie się 11 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Hotelu Kongresowego (Exbud) przy al. Solidarności 34 w Kielcach. Początek obrad o godz. 17.00