EKO-altana nasza wspólna sprawa

„Mieszkańcu dbaj o porządek w altanie śmietnikowej – to też wizytówka Twojego domu i podwórka!”. Taki apel do kielczan kierują EKO-altana i pracownik firmy komunalnej w kampanii informacyjnej przygotowanej przez ENERIS Surowce i Urząd Miasta Kielce. Jej celem jest zwrócenie uwagi na współodpowiedzialność mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych za utrzymanie czystości w altanach oraz zapewnienia dostępu do nich pracownikom firm odbierających odpady.

 Porządek w altanach – obowiązek mieszkańców
Od kilku lat w całej Polsce funkcjonuje obowiązek segregacji odpadów na 5 frakcji. To podstawowe zadanie mieszkańców zarówno bloków, jak i domów jednorodzinnych. Ale równie ważne jest też utrzymanie porządku w miejscach, w których gromadzone są odpady. Problem zaśmieconych altan występuje zwykle w zabudowie wielorodzinnej. Bywa, że mieszkańcy bloków nie czują się odpowiedzialni za czystość wspólnych przestrzeni. Kampania informacyjna przygotowana przez ENERIS Surowce i Urząd Miasta Kielce ma na celu przede wszystkim zmianę postawy mieszkańców.
– Urząd Miasta Kielce jako pierwszy polski samorząd przystąpił do Koalicji 5 frakcji, co w jeszcze większym stopniu zobowiązuje nas -mieszkańców – do właściwej segregacji odpadów. Kielczanie dobrze radzą sobie z tym zadaniem, ale na przykładzie naszego miasta chcemy też pokazać, że oprócz wrzucania odpadów do odpowiednich pojemników czy worków, ważny jest też porządek w przyblokowych altanach śmietnikowych. Ten obowiązek dotyczy mieszkańców oraz administratorów budynków wielorodzinnych, bo to oni powinni dbać o wspólną przestrzeń.–podkreślił Arkadiusz Kubiec, zastępca prezydenta Kielc.
Czysty i jasny podział zadań
Podkreślenie współodpowiedzialności mieszkańców i zarządców nieruchomości za utrzymanie czystości w altanach śmietnikowych to nie jedyny cel kieleckiej kampanii informacyjnej. Kluczowe jest zapewnienie dostępu pracownikom firm komunalnych do miejsc składowania odpadów, a często zdarza się, że dojazd do nich jest niemożliwy przez np. zaparkowane w pobliżu samochody.
Zadaniem firm wywozowych jest przede wszystkim odbiór odpadów z nieruchomości, a mieszkańcy powinni właściwie segregować odpady w domach i zachować czystość altan, ale też nie blokować dostępu do nich np. zaparkowanymi samochodami. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom Kielc i administratorom budynków, że nasi kierowcy i ładowacze nie mają obowiązku sprzątania altan i utrzymywania porządku wokół nich, ponieważ nie jest to zgodne z zapisami umów z miastem na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Największy problem, z którym się spotykamy w trakcie pracy to utrudniony dostęp do altan. Często nie ma tzw. kopert na drodze przy altanach lub znaków o zakazie zatrzymywania w miejscu gdzie zatrzymuje się śmieciarka aby bezpiecznie odebrać odpady.– powiedział Andrzej Dziewanowski, dyrektor oddziału ENERIS Surowce w Kielcach.
Jasny podział obowiązków oraz współpraca mieszkańców, administratorów ze spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych oraz pracowników firm komunalnych to podstawa sprawie działającego systemu odbioru i zagospodarownaia odpadów w miastach i gminach. Kampania informacyjna na ten temat została zainaugurowana w Kielcach ale jej przesłanie jest ponadregionalne.
– Celem naszej kampanii jest pokazanie, że każdy powinien dbać o wspólną przestrzeń wokół swojego miejsca zamieszkania, bo właściwe segregowanie odpadów i wrzucanie ich do pojemników w altanach to nie wszystko. Chcemy też odczarować miejsca składowania odpadów – nie są to już przyblokowe „śmietniska” ale ekologiczne punkty selekcji odpadów na 5 frakcji i każdy ma wpływ na to żeby były wizytówką domu czy podwórka. Nasza EKO-altana domaga się odpowiedniego traktowania, czyli przede wszystkim porządku. – podsumowała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji w ENERIS.

 Konkurs na najładniejszą altanę

W ramach wspólnej kampanii ENERIS Surowce i Urzędu Miasta Kielce zostały przygotowane dwa spoty, a także m.in. plakaty dla wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo Urząd Miasta ogłosił konkurs na najładniejszą altanę śmietnikową.
– Do konkursu mogą zgłaszać się administratorzy i zarządcy nieruchomości wielorodzinnych z Kielc, którzy są odpowiedzialni za stworzenie i utrzymanie czystości w altanach na odpady na zarządzanym terenie.Mamy nadzieję, że taka forma edukacji ekologicznej przyczyni się do uporządkowania altan lub stworzenia w naszym mieście funkcjonalnych i estetycznych punktów gromadzenia odpadów. Liczymy na to, że cenne nagrody zachęcą do licznego udziału w konkursie, a przez to zmiany na lepsze otaczającej nas przestrzeni.– powiedziała Ewelina Palus, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kielce.