Mieszkanie na sprzedaż

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach

ogłasza przetarg

na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

1. Przedmiot przetargu:

  • Lokal mieszkalny: nr 25
  • Ulica: Norwida 2
  • Miejscowość: Kielce
  • Powierzchnia użytkowa: 46,30 m2
  • Powierzchnia przynależna: piwnica 5,80 m2
  • Lokalizacja w budynku: IV piętro
  • Pomieszczenia: przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.

2. Przetarg przeprowadzony będzie w formie ustnej licytacji odbywającej się publicznie w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

3. Cena wywoławcza: 143 492 zł

4. Wadium w wysokości 14 400 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 33 2030 0045 1110 0000 0026 5970 do dnia 31 lipca 2019 r.

Przy ustaleniu terminu wpłaty, za dzień uiszczenia wadium uznaje się dzień w którym środki zostaną zaksięgowane na rachunku spółdzielni.

5. Spółdzielnia zwraca wadium licytantom z wyjątkiem nabywcy w terminie 3 dni od dnia przetargu.

6. Przetarg może być unieważniony lub odwołany przez Zarząd Spółdzielni, bez podania przyczyny.

7. Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 5 w pokoju nr 6 oraz pod nr telefonu 41 332 24 41.

8. Lokal można oglądać w dniu 25 lipca br. w godzinach 9:00 – 10:00 oraz 15:30 – 16:30.