Mieszkanie za długi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek odzyskała pieniądze od dłużnika. 

2 sierpnia odbyła się licytacja mieszkania zabranego lokatorowi za nie płacenie czynszu. Spółdzielnia odzyskała mieszkanie, którego lokator od lat nie płacił czynszu i sprzedała na wolnym rynku w drodze licytacji.

Rzeczoznawca oszacował wartość mieszkania w bloku przy ul. Norwida 2 na kwotę 143 492 zł. Podczas licytacji udało się uzyskać sumę o kilkadziesiąt tysięcy wyższą.