Budowlanka ze Zgody wciąż z nami!

Od ponad ćwierć wieku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek” korzysta z wiedzy oraz doświadczenia nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Współpraca obydwu placówek rozpoczęła się od malowania klatek schodowych na naszym osiedlu. Do dziś uczniowie wykonują głównie prace remontowe i naprawcze.

By podnieść swoje umiejętności zawodowe, nauczyciele i uczniowie z ZSZ nr 1 w Kielcach wzięli udział w zagranicznych praktykach zawodowych. Partnerem projektu był Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Poczdamie.

Projekt obejmował dwa działania w ramach programu Erasmus+: wyjazd w sierpniu 2018r. grupy 25 nauczycieli na staż do Niemiec i wyjazd 38 uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe w maju 2019r.

Przed wyjazdem nauczyciele i uczniowie wzięli udział w dodatkowych kursach z języka niemieckiego i przygotowaniu kulturowo – pedagogicznym.

Nauczycielom udział w stażu umożliwił poznanie niemieckiego systemu kształcenia zawodowego. Szkolnictwo zawodowe w Polsce jest reformowane na system niemiecki, dlatego bezpośrednie uczenie się na takim przykładzie pozwala najlepiej zaznajomić się ze specyfiką nowego kierunku edukacji. Nauczyciele korzystali z licznych wykładów, szkoleń i wizyt w różnych ośrodkach edukacyjnych. Dzięki temu poznali inne techniki nauczania przedmiotów. Doświadczenie zdobyte podczas wizyty przyniosło wymierne korzyści w postaci podniesienia jakości kształcenia uczniów.

Natomiast uczniowie podczas praktyk w ośrodkach BFW we Frankfurcie zapoznawali się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, stosowanymi w budownictwie przez naszych zachodnich sąsiadów. Udoskonalili swoje umiejętności w zakresie robót murowych, sklepień łukowych i strzelistych, wykonywania tynków dekoracyjnych na podbudowie z płyt gips-kartonowych, tynków pospolitych oraz wykonywali czynności związane z przedmiarem i obmiarem swojej pracy. Chętnie czerpali wiedzę podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych niemieckich instruktorów.

Podczas zagranicznego pobytu zarówno uczniowie jak i nauczyciele zdobyli specjalistyczne kompetencje zawodowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym mają możliwość dalszego rozwoju.

Wymierną korzyścią było otrzymanie certyfikatów tj. – certyfikatu z ukończenia szkolenia z języka niemieckiego
(w tym z języka zawodowego),

– certyfikatu z odbytego stażu w Niemczech,

– dokumentu Europass Mobilność potwierdzającego nabyte przez uczniów kwalifikacje oraz umiejętności.

Projekt „Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych”, był współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Pobyt nauczycieli i uczniów na stażu w Niemczech i zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie większych wyzwań remontowych na Osiedlu „Bocianek”.

Koordynator Projektu
Jerzy Bąk