Granica niepokoju

Słupki wyznaczające granicę pasa drogowego ul. Świętokrzyskiej stały się powodem niepokoju mieszkańców osiedla Bocianek.

Szczególne wzburzenie powstało wśród właścicieli budynków garażowych znajdujących się pomiędzy ulicą Konopnickiej a miejskim odcinkiem trasy krajowej nr 74 (Kielce-Opatów). Ludzie obawiali się czy słupki graniczne nie oznaczają początku rozbudowy trasy szybkiego ruchu wyburzania garaży.

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek postanowiły wyjaśnić wątpliwości mieszkańców i wystosowały stosowne pismo do drogowców. Niedawno otrzymały odpowiedź. Oto jej treść:

– W odpowiedzi na pismo (…) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach informuje, że ustawienie betonowych słupków z napisem “Pas drogowy” pomiędzy ulicą Marii Konopnickiej a ekranami akustycznymi przy ulicy Świętokrzyskiej związane są z wykonaniem trwałej stabilizacji pasa drogowego drogi S74 a nie rozpoczęciem jej rozbudowy – czytamy w piśmie podpisanym przez Tomasza Mączyńskiego, zastępcę dyrektora Oddziału GDDKiA w Kielcach.