Zmiany w Zarządzie Spółdzielni

Paweł Kubicki został nowym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Zastąpił na tym stanowisku Eryka Wilkońskiego, który złożył rezygnację w związku z planowanym przejściem na emeryturę.
W związku z planowanym z końcem czerwca tego roku przejściem na emeryturę przez Eryka Wilkońskiego, złożył on rezygnację z funkcji prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Rada Nadzorcza wsłuchując się prośbę prezesa Wilkońskiego oraz głosy padające podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia dotyczące zmniejszenia składu zarządu postanowiła przyjąć jego rezygnację i zmniejszyć skład zarządu z trzech osób do dwóch. Na prezesa powołano z dniem 1 marca 2020 Pawła Kubickiego, dotychczasowego zastępcę prezesa do spraw techniczno-eksploatacyjnych. Drugim członkiem zarządu niezmiennie jest Edyta Sobczyk – główna księgowa.
Jednocześnie spośród pracowników spółdzielni powołano dwóch pełnomocników zarządu. Ma to zagwarantować ciągłość pracy spółdzielni na wypadek ewentualnej nieobecności jednego z członków zarządu. W myśl obowiązujących przepisów spółdzielnię reprezentuje dwóch członków zarządu, a w przypadku nieobecności jednego z nich członek zarządu i pełnomocnik.

Eryk Wilkoński – dotychczasowy prezes SM Bocianek (po lewej) i Paweł Kubicki – nowy prezes spółdzielni.