Koronawirus – apel władz spółdzielni

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” zwraca się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w siedzibie Spółdzielni.

Codziennie przez biuro i kasę Spółdzielni przewija się ponad 100 osób co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia petentów oraz pracowników. Dlatego serdecznie prosimy aby osoby posiadające internetowe konta bankowe, za ich pośrednictwem dokonywały opłat czynszowych na konto wskazane w książeczce lub rozliczeniu czynszowym. W przypadku osób starszych, które nie korzystają z kont internetowych proponujemy poprosić o dokonanie przelewu swoich najbliższych. Dla osób nie mogących opłacić mieszkania przelewem kasa będzie czynna w tych samych dniach i godzinach co dotychczas.

Odnośnie zgłaszania usterek również prosimy o maksymalne wykorzystanie zgłoszeń za pośrednictwem telefonu w godzinach 700 – 1500 pod nr telefonu 41 331 56 73, 41 332 24 41, a w godzinach 1500– 2000 pod nr telefonów:

  • hydraulik 695 586 424,

  • elektryk 695 586 434,

  • centralne ogrzewanie 692 465 844, 502 024 838

lub przez internet na adres mailowy smbocianek@interia.pl.

W przypadku podejrzewania u któregoś z mieszkańców choroby lub odbywania w mieszkaniu kwarantanny prosimy o wyraźne zaznaczenie tej informacji w zgłoszeniu, celem należytego przygotowania się konserwatora do takiej wizyty. W takich przypadkach będą realizowane tylko zgłoszenia w których wystąpi realne zagrożenia dla zdrowia lub życia mieszkańców.

Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku znacznego wzrostu zachorowań mogą wystąpić czasowe przerwy w pracy kasy i biura Spółdzielni, a usuwane będą tylko najpoważniejsze usterki.

Ponadto informujemy, że w celu unikania spotkań dużych grup ludzi planowane na marzec i kwiecień spotkanie z mieszkańcami dotyczące termomodernizacji budynków oraz likwidacji piecyków gazowych odbędą się w terminie późniejszym. O datach spotkań zostaną Państwo poinformowani pisemnie. Stosowne informacje ukażą się także na stronie internetowej www.smbocianek.pl

Prosimy o poważne potraktowanie zaistniałej sytuacji i stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez media.