Więcej zieleni na Bocianku

140 krzewów ozdobnych posadzono na terenie osiedla Bocianek.
Nasadzenia wykonano wokół pawilonów handlowych przy ulicy Konopnickiej 5. Część posadzono między blokiem przy Norwida 6 a kolekturą Lotto. Resztę między pawilonami a blokiem Konopnickiej 3.
Na tym jednak nie koniec. W najbliższych dniach mają być wykonane rabaty kwiatowe wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego obok biblioteki publicznej. Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w tej sprawie, ale najprawdopodobniej zasadzone zostaną tam róże.