Odczyty liczników w garażach!

W dniach 25-27 listopada w godz. 16-18 będą prowadzone odczyty stanu liczników energii elektrycznej w garażach przy ul. Konopnickiej.

W dniach 25-27 listopada w godzinach 16:00-18:00 konserwatorzy będą odczytywać stany liczników energii elektrycznej w garażach przy ul. Konopnickiej. Garaże nie odczytane będą rozliczane zgodnie z regulaminem według ryczałtu.
Właściciele garaży proszeni są o obecność przy odczycie.