Zmiana stawek za ogrzewanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Bocianek” w Kielcach zgodnie z Uchwałą numer 51/2021 z dnia 01.09.2021 r. informuje, że od dnia 01.10.2021 r miesięczna zaliczka na centrale ogrzewanie wynosić będzie 2,70 zł/m2 (wzrost o 0,30 zł).
Dotychczasowa stawka obowiązywała od 01.01.2006 roku i nie była zmieniana pomimo wielokrotnych podwyżek cen wprowadzanych przez Elektrociepłownię Kielce oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach.
Stawka 2,70 zł/m2 wyliczona została na podstawie średnich kosztów z ostatnich trzech sezonów grzewczych dla całego osiedla.