Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek” w Kielcach informuje, że dysponuje wolnym lokalem usługowym.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek” w Kielcach oferuje od 01 listopada 2021 roku do wynajęcia: lokal o pow. 30,8 m2 usytuowany w parterze pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 5.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Konopnickiej 5 (sala obsługi interesanta) oraz pod nr telefonu 41-332-24-41
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15 października 2021 r do godziny 10.
Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2021 o godz. 10 w Sali Konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.