Badania instalacji elektrycznej

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Bocianek” informuje, że w oparciu o Ustawę  „Prawo Budowlane” wprowadzającą wymóg  przeprowadzenia  badań okresowych instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, od dnia 11 października 2021 będzie przeprowadzany przegląd i badanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i usługowych w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 1B, Wyspiańskiego 1F, Wyspiańskiego 1G.

W zakresie przeglądu instalacji elektrycznej jest dokonanie:

  • pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiaru rezystancji izolacji przewodów w poszczególnych obwodach elektrycznych.

W celu przeprowadzenia pomiarów elektrycznych należy umożliwić dostęp do wszystkich gniazd wtykowych w mieszkaniu.

Pomiar wykonywany będzie przez firmę PM System.

Szczegółowe terminy oraz godziny pomiarów zostaną wywieszone na klatkach schodowych.