Znaleziono klucze

Na terenie osiedla Bocianek znaleziono klucze.
Znalazca dostarczył je do biura Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek, mieszczącego się przy ul. Konopnickiej 5, gdzie czekają na właściciela.