Podwyżki na Nowym Bocianku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach informuje o zmianie wysokości opłaty eksploatacyjnej miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych oraz opłat za windę w blokach na terenie Nowego Bocianka.

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za eksploatację miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, że na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dniem 1 kwietnia 2022 roku ulegnie zmianie stawka opłaty za eksploatację miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym z dotychczasowych 0,70 zł/m² na 1,05 zł/m² ( wzrost o 0,35 zł/m²)

Uzasadnienie dla zmiany stawki

Zmiana stawki związana jest z koniecznością pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji tj. energii elektrycznej, mycia garaży, przeglądu sprzętu p.poż., przeglądu bram garażowych oraz pozostałych koniecznych przeglądów technicznych. Dotychczasowa stawka obowiązuje od początku oddania do użytkowania budynków na Nowym Bocianku. Na przestrzeni tego okresu znacząco wzrosły koszy wszystkich usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne oraz nastąpił radykalny wzrost cen energii elektrycznej.

Przedstawiona argumentacja znalazła uznanie Rady Nadzorczej Spółdzielni, która w dniu 09.12.2021 r uchwałą nr 13/2021 przyjęła nową wysokość opłaty za eksploatację miejsca postojowego.

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za windę

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, że na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dniem 1 kwietnia 2022 roku ulegnie zmianie stawka opłaty za windę z dotychczasowych 0,20 zł/m² na 0,30 zł/m² ( wzrost o 0,10 zł/m²)

Uzasadnienie dla zmiany stawki

Zmiana stawki związana jest z koniecznością pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji tj. konserwacji dźwigu, opłat za telefon alarmowy, badań technicznych, pomiarów elektrycznych oraz pozostałych koniecznych przeglądów technicznych. Dotychczasowa stawka obowiązuje od początku oddania do użytkowania budynków na Nowym Bocianku. Na przestrzeni tego okresu znacząco wzrosły koszty wszystkich usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne .

Przedstawiona argumentacja znalazła uznanie Rady Nadzorczej Spółdzielni, która w dniu 09.12.2021 r uchwałą nr 14/2021 przyjęła nową wysokość opłaty za windę.