Uwaga właściciele garaży!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek otrzymała pismo od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej.
Jak czytamy w piśmie postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego DyrektoraOchrony Środowiska (…) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Rozbudowy drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielc-Zachód – węzeł Kielce-Bocianek/DK73) nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. 
Jednocześnie wskazano nowy termin załatwienia sprawy na 30 września 2022 r.
Poniżej publikujemy pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.