Chcą zbudować maszt telefonii komórkowej na Bocianku. Zarząd spółdzielni złożył protest

Ukazało się obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach położonych obok stacji paliw Orlen. Zarząd naszej spółdzielni złożył w tej sprawie protest.

Takie obwieszczenia pojawiły się niedawno na terenie naszego osiedla.

Oto treść protestu:
W odpowiedzi na obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie „ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „KIE1058C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 277/1, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, obręb 0011 u zbiegu alei Solidarności, ul. Świętokrzyskiej i ul. M. Konopnickiej w Kielcach” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” stanowczo protestuje przeciwko usytuowaniu masztu telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych na naszym osiedlu. Informujemy, że w promieniu 100 m od planowanej lokalizacji masztu znajdują się trzy budynki mieszkalne (Konopnickiej 11, Gałczyńskiego 1, Gałczyńskiego 2), w których zamieszkuje 280 rodzin, a w promieniu 200 m znajduje się kolejnych 8 bloków (Konopnickiej 7, Konopnickiej 9, Gałczyńskiego 2, Gałczyńskiego 4, Gałczyńskiego 5, Gałczyńskiego 6, Staffa 1, Staffa 3), w których zamieszkuje kolejnych 695 rodzin. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie https://si2pem.gov.pl/, przedstawiającej położenie stacji bazowych telefonii komórkowej i nadajników DVB-T w bezpośrednim sąsiedztwie naszego osiedla, a także wskazywanej w obwieszczeniu lokalizacji znajduje się już siedem takich stacji bazowych : dwie na Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Świętokrzyskiej 12, dwie na Galerii Echo przy ul. Świętokrzyskiej 20, dwie na biurowcach Astra Park przy alei Solidarności 36 oraz jedna na Kieleckim Centrum Biznesu alei Solidarności 34. W naszej opinii ilość pobliskich nadajników w należyty sposób zabezpiecza potrzeby mieszkańców w dostępie do sieci komórkowych, w tym tych, które wykorzystują system 5G co z resztą potwierdzają sami mieszkańcy, nie zgłaszający w tym zakresie żadnych problemów.
Jednocześnie składamy zażalenie co do sposobu prowadzenia procedury ustalającej lokalizację w/w inwestycji ponieważ pomimo wiedzy jak duże kontrowersje w Polsce budzi budowa masztów telefonii komórkowej Spółdzielnia jako sąsiad planowanej inwestycji nie został o tym fakcie powiadomiona, tylko wywieszono, nie wiadomo którego dnia ogłoszenie na tablicy obok biura, gdzie mieszkańcy zamieszczają różne reklamy i klepsydry. W dniu 5 maja ogłoszenie było już zaklejone inną ulotką. Ponadto za bardzo niefortunne uważamy wyznaczenie terminu zapoznania się z dokumentacją w okresie kiedy wypada majowy długi weekend , gdzie z 14 wyznaczonych dni, jest 6, a dla wielu osób 7 dni wolnych. Dziwi także fakt braku wskazania konkretnego miejsca usytuowania stacji, tylko wskazanie sześciu działek o łącznej powierzchni 6680 m2. Mamy nadzieję, że powyższe zdarzenia są tylko dziełem przypadku, a nie celowym działaniem Urzędu zmierzającym do szybkiego i łatwego wydania zgody dla inwestora.
Liczymy także, że tym razem, przeciwnie niż miało to miejsce przy rozbudowie drogi S74, zainteresujecie się Państwo problemami mieszkańców osiedla „Bocianek” i uwzględnicie nasz protest przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie stacji paliw „Orlen”. Przypominamy, że to osiedle zostało wybudowane jako pierwsze i tworząc nową infrastrukturę należałoby uwzględnić zdanie jego mieszkańców, a nie po raz kolejny stawiać ich przed faktem dokonanym. Warto także zaznaczyć, że pomimo tego, że spółdzielnie mieszkaniowe są niezależnymi od miasta podmiotami to ich mieszkańcy są także mieszkańcami Kielc, których Urząd Miasta i Pan jako Prezydent powinniście reprezentować w taki sposób, aby zapewnić im komfort i bezpieczeństwo, a nie kolejny stres i niedogodności.