Uwaga zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia

W związku ze złożeniem przez grupę członków spółdzielni wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia nowego punktu uzupełniony został porządek obrad.
Zmiana dotyczy wprowadzenia pod głosowanie projektu uchwały w sprawie “Pozostawienia w zasobach spółdzielni nieruchomości gruntowych zajętych pod ulicę Marii Konopnickiej”.