Jutro – 6 czerwca – Walne Zgromadzenia

Już jutr, 6 czerwca w Hotelu Kongresowym przy al. Solidarności34 (dawny Exbud) odbędzie się Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Początek obrad o godz. 17.
Poniżej zawiadomienie i porządek obrad. Projekty uchwał które będą głosowane podczas WZ, znajdują się w zakładce Spółdzielnia/Dokumentu. Dostępne po dla członków SM Bocianek po zalogowaniu.