Przetarg na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” ogłasza nieograniczony przetarg na:
  1. wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane wraz z wydaniem stosownego protokołu w 1674 mieszkaniach oraz 74 lokalach użytkowych ,
  1. wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji odgromowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane z wydaniem protokołu i dokonaniem ewentualnych napraw w 34 blokach (191 klatki) i 5 pawilonach handlowych.