14 sierpnia biuro spółdzielni będzie nieczynne

Uwaga !!!!!
 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach informuje, że
w dniu 14.08.2023 roku
biuro Spółdzielni będzie nieczynne.
W w/w dniu wszelkie usterki należy zgłaszać do dyżurującego pogotowia technicznego pod numerem telefonu
793 699 995.