Przetarg – remont klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach ogłasza nieograniczony przetarg na ułożenie płytek gresowych na schodach klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic w pięciu blokach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na:

ułożenie płytek gresowych na schodach klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic w budynkach:

  1. Konopnickiej 9 (7 klatek schodowych).
  2. Konopnickiej 11 (10 klatek schodowych).
  3. Staffa 3 (7 klatek schodowych).
  4. Wyspiańskiego 8 (6 klatek schodowych).

ułożenie płytek gresowych na schodach oraz malowanie klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic, wymianą drzwi do klatek schodowych:

  1. Konopnickiej 3 (7 klatek schodowych).

Uwaga: Oferta nie musi dotyczyć wszystkich w/w budynków. Oferty złożone na każdy z budynków będą rozpatrywane osobno.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 21 grudnia 2023 r. o godz. 9°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w biurze obsługi interesanta okienko A lub pocztą (w obu przypadkach liczy się data wpływu do spółdzielni) do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 9°°.

Specyfikacja jest do pobrania w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, istnieje możliwość wysłania specyfikacji drogą elektroniczną.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w Banku BNP Paribas 33 2030 0045 1110 0000 0026 5970 do dnia 20 grudnia 2023 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.