Szczęśliwego Nowego Roku

Zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji zamierzonych planów
w Nowym 2024 Roku
wszystkim mieszkańcom Osiedla Bocianek
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
SM Bocianek